Termes i condicions

Llegeixi aquest document detingudament atès que conté els termes i condicions de venda al compliment de la qual s’obliga quan utilitzi la tenda online “Forn Aribau”. Els termes i condicions que a continuació s’indiquen (les “Condicions”) serà aplicable a l’ús que faci de Forn Aribau a totes les compres que realitzi a través de la nostra web.

Aquestes Condicions regiran la relació contractual entre vostè i Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. amb NIF: E08771420, C/Roma , nº 4 Les fonts de Terrassa, 08228 , BCN . en endavant Forn Pastisseria  Aribau, Tota consulta, queixa o correspondència relativa a aquestes Condicions haurà de dirigir-se a les dades de contacte indicats a la nostra pàgina de contacte amb nosaltres.

Compra de Productes

Criteris per a la realització de comandes:

Únicament podrà comprar productes:

Que estiguin disponibles per a la seva venda i els detalls de la qual apareguin a Forn Aribau; amb lliurament a provincia de BCN; i destinats per a ús personal, ja sigui el seu propi o el dels receptors pels quals compri els productes. Forn Aribau es reserva el dret a rebutjar qualsevol comanda a la seva elecció exclusiva (per exemple, quan consideri que la comanda en qüestió té per objecte ser posteriorment venut per mitjans diferents dels canals de distribució autoritzats per Forn Aribau.

Els detalls dels productes disponibles per a la seva compra (incloent el seu corresponent preu) es troben especificats en Forn Aribau. Forn Aribau adoptarà totes les mesures necessàries i raonables per garantir que tots els detalls, les descripcions i els preus dels productes que apareixen a FornAribau.com són correctes quan s’inclogui la informació a Forn Aribau. Si bé tractarem per tots els mitjans al nostre abast que mantenir FornAribau.com el més actualitzada possible, la informació especificada en un moment donat podria no sempre reflectir la situació exacta quan vostè realitzi una comanda.

“Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells . Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, comerciant, titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys” “.

Realització de Comandes de Compra de Productes i Conclusió del Contracte de Compravenda:

Una vegada que hagi seleccionat els productes que desitgi adquirir, aquests productes seran inclosos en la cistella de compra.
Al final del procés de comprovació, farà clic en el botó “veure la cistella de compra” per accedir a la pàgina de resum de la comanda en la qual podrà identificar i corregir possibles errors d’informació.

Al final de la pàgina de cistella de compra, haurà de fer clic en el botó “finalitzar la comanda” per a incloure les seves dades personals per poder fer la factura i facilitar les dades d’enviament .

Una vegada que hagi fet clic en el botó “realitzar la comanda”, serà redirigit a la pàgina de  pagament on-line. Si la seva targeta de crèdit no és autoritzada, la comanda no serà tramitada.

També pot realitzar el pagament mitjançant la plataforma Paypal. En aquest cas serà redirigit a la seva pàgina on podrà posar les seves dades per finalitzar la compra.

En cas de triar l’opció de Contra reemborsament, el cobrament es farà efectiu el mateix dia de l’entrega de la comanda, mitjançant l’empresa de missatgeria .

Forn Aribau li enviarà un e-mail acceptant la seva comanda de productes i confirmant-li que els productes que ha sol·licitat li seran enviats (“Confirmació d’Enviament”).
Vostè i Forn Aribau hauran celebrat un contracte de compravenda dels productes sol·licitats per vostè una vegada que li hàgim enviat l’e-mail de Confirmació d’Enviament i en tot cas, no obstant això, quan rebi els esmentats productes.

Autorització de la cessió de les seves dades personals

Pitjant el botó de “Realitzar la comanda” vostè autoritza a que Forn Aribau cedeixi part de les seves dades personals a l’empresa de missatgeria per a poder fer l’enviament a domicili.

Forn Aribau podrà rebutjar, a la seva elecció exclusiva, la tramitació de la comanda, o no ser capaç de procedir amb aquesta tramitació, en els següents casos, sense limitació alguna:

Quan el producte sol·licitat per vostè hagi deixat de fabricar-se o no estigui disponible. Quan l’entitat comercialitzadora de la seva targeta de crèdit o dèbit no autoritzi el pagament del preu de compra. Quan no compleixi els criteris per a la realització de comandes especificades a l’inici d’aquest apartat.

Condicions de Lliurament

Les condicions de lliurament seran les establertes en aquest document:

El lliurament dels productes venuts a través de la botiga online es faran dins els dies i horaris estipulats a cada un dels productes. Realitzar la comanda suposa acceptar aquests dies i horaris de lliurament i compromet al comprador a estar present en la direcció establerta en la realització de la comanda en els dies i hores determinats.

Forn Aribau podà utilitzar el telèfon de contacte registrat en la comanda per a posar-se en contacte amb el comprador. Si durant aquest contacte telefònic el comprador canvia l’adreça de lliurament o el receptor del lliurament Forn Aribau no es farà resposable dels danys o pèrdues que aquest canvi pugui ocasionar.

Si en el moment del lliurament el comprador o receptor no es troba a l’adreça facilitada Forn Aribau dipositarà el producte en qüestió al nostre establiment situat a la següent direcció: Plaça del Progrés s/n, Rubí, 08194, Barcelona. En aquest cas Forn Aribau dipositarà la bústia del domicili pertinent un comprovant de intent d’entrega que concretarà l’horari en que s’ha efectuat i on s’informarà de la direcció del punt de recollida del producte.

La impossibilitat de fer entrega de comandes en el dia i hora estipulats en el moment de la compra eximeix a Forn Aribau de la responsabilitat del perfecte estat del producte.

La impossiblitat de fer l’entrega dels productes comprats via online dins el temps i terminis establerts pot afectar a l’estat del producte o pot afectar a la cadena de fred necessaria per al bon manteniment del producte.

Els productes redirigits al nostre establiment per motiu de “no presència” no seran reenviats a cap direcció en cap cas. Aquests productes es trobaran a la botiga en qüestió per un temps màxim de 3 dies.

La no recollida del producte dins els terminis establerts no permetrà en cap cas la devolució de l’import ni parcial ni totalment.

Condicions de Pagament

Podrà pagar amb la seva targeta bancària (targeta de crèdit o dèbit). El cobrament en la seva targeta bancària es realitzarà a la conclusió del contracte de compravenda.
El pagament mitjançant targeta de crèdit és totalment segur. La totalitat de la transacció es realitza de forma xifrada a través d’un servidor de validació bancària utilitzant-se el protocol d’encriptació SSL(Secure Socket Layer), així doncs, el nombre de la teva targeta de crèdit i la data de caducitat queden instantàniament encriptats en el seu ordinador abans de ser enviats al protocol SSL. Ningú podrà fer ús de les seves dades sense la seva autorització, ja que la informació és il·legible. Per a una major seguretat, aquestes dades no queden emmagatzemats en el nostre servidor, per la qual cosa haurà de comunicar-nos tota la informació amb cada nova comanda.
Acceptem pagaments amb targeta Visa, Mastercard i American Express.

Devolucions i Cancel·lació de la Comanda

Les condicions per a la devolució i cancel·lació de la comanda que a continuació s’indiquen seran aplicables sense perjudici dels drets que legalment li assisteixin.

CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA

Podrà canviar d’opinió i cancel·lar la seva comanda en els tres (3) dies abans de la data de recepció dels productes. Si decideix cancel·lar la seva comanda, li reemborsarem amb un codi cupó pel mateix import del producte no incloses les despeses d’enviament. Es retornarà:

a) el preu de compra complet
b) les despeses relatives a l’enviament dels productes a la seva atenció. A excepció de les despeses adicionals que resultin en cas de que vostè esculli una modalitat d’entrega diferent a la més econòmica oferida per Forn Aribau.

DEVOLUCIONS:

Sempre que ens hagi retornat prèviament els productes de la seva comanda en perfectes condicions. Si no ens retornen els productes, Forn Aribau tindrà dret a cobrar-li els productes o les despeses derivades de la seva recuperació.

PRODUCTES DANYATS O DEFECTUOSOS I LLIURAMENTS INCORRECTES

Podrà canviar els seus productes, o obtenir un reemborsament íntegre si aquests productes de la comanda es troben danyats o presenten defectes una vegada rebuts, o si els productes que rep no són els que va sol·licitar originalment.

Sempre caldrà aportar les proves del producte en mal estat.

Devolució:


Si decideix retornar productes danyats o defectuosos, o s’ha rebut una comanda incorrecta, s’obsequirà amb un cupó per la totalitat de l’abonament, per tant:


· El preu total de compra
· Les despeses d’enviament que s’han aplicat en aquest enviament

L’acceptació de devolucions requerirà el retorn dels productes en perfecte estat i la documentació de lliurament de la seva comanda. Sense la devolució del producte no s’acceptarà cap devolució.

La devolució de qualsevol producte s’haurà de fer en un dels nostres establiments, en el termini màxim de 14 dies, aportant la nota de compra i el producte , informant previament al correu : fornaribau@fornaribau.com

Canvi:


Quan canviï productes danyats o defectuosos o una comanda incorrecta, li enviarem el cupó descompte de substitució gratuïtament sempre que ens hagi retornat prèviament els productes de la comanda en l’estat en el qual els hagi rebut. Sempre i en qualsevol cas serà L’empresa desde el seu departament de qualitat qui determini si el producte defectuós cumpleix o no les condicions per ser retornat.

Pot retornar els seus productes, juntament amb la documentació de lliurament, portant-los o enviant-los a un dels nostres establiments. Tingui en compte que aquesta documentació és necessària per beneficiar-se de la devolució gratuïta. Tingui en compte que les tendes podran acceptar la devolució, però no realitzaran canvis per altres productes dels productes comprats a través del lloc web; sinó que mitjançant del nostre Servei d’Atenció al Client es remmbolsaran els diners de la seva devolució amb el cupó pel valor de la comanda.

El temps benvolgut per al teu reemborsament és de 10 dies.

El dret de desistiment (canvis o devolucions) no podrà exercir-se en aquells productes que s’hagin confeccionat d’acord amb les especificacions indicades per vostè o que hagin estat personalitzats.

Propietat intel·lectual i industrial:

Tots els dissenys són realitzats per Forn Aribau. Forn Aribau és el titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels productes i dissenys resultants de la seva creació, prohibint-ne expressament qualsevol ús no autoritzat expressament i per escrit per part de Forn Aribau. D’aquesta manera es prohibeix a qualsevol persona la reproducció, distribució o transformació dels dissenys de Forn Aribau.

Disposicions Generals

Forn Aribau es reserva el dret a:

Modificar o cancel·lar, temporal o permanentment, el servei prestat a través de Forn Aribau (o qualsevol part d’aquest) amb o sense preavís. Forn Aribau no serà responsable davant de vostè o enfront d’altres tercers per tal modificació o cancel·lació.

Si, malgrat modificar-se els Termes i Condicions i/o les Condicions de Lliurament, vostè continua utilitzant el servei prestat a través de Forn Aribau (o qualsevol part d’aquest) després d’aquesta modificació, es considerarà que ha donat la seva conformitat a aquest canvi.

Vostè serà el responsable de verificar les Condicions regularment amb la finalitat de determinar si s’ha produït algun canvi. Si no està d’acord amb alguna modificació dels Termes i Condicions, haurà de deixar d’utilitzar amb caràcter immediat el servei de Forn Aribau.

En cas que Forn Aribau modifiqui aquestes Condicions, la seva comanda quedarà subjecte a les Condicions vigents en la data i hora en què vostè va realitzar la seva comanda. Podrà sol·licitar còpia de la versió vigent de les Condicionis via e-mail a l’adreça: fornaribau@fornaribau.com .

En cas que alguna part dels Termes i Condicions sigui declarada il·legal o inaplicable, la disposició afectada es considerarà eliminada, romanent plenament vigents les restants disposicions dels esmentats Termes i Condicions.

El contracte de compravenda celebrat entre vostè i la nostra companyia es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol conflicte relatiu als Termes i Condicions haurà de resoldre’s en els tribunals del lloc on es trobi el seu domicili