Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

A Forn Aribau, sensibilitzats amb les necessitats dels usuaris d’Internet i conscients de la importància de la rigorosa privacitat de la informació personal que ens confien, incloem aquesta declaració de privacitat amb l’objecte del fet que siguis conscient de la política en el tractament de les dades personals que s’obtenen dels visitants i usuaris..

Com usuari, acceptes aquestes condicions pel sol fet de llegir, visualitzar o navegar en la web. Si no ho acceptes, has d’abandonar la web, sense fer ús d’ella ni del seu contingut, i sense accedir a les pàgines enllaçades.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS

El titular del sitio y responsable del tratamiento de datos es Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B., con CIF E08771420, para contactar puedes utilizar la dirección de correo electrónico fornaribau@fornaribau.com, el teléfono 937835314 o correo postal a C/Roma , nº 4 , Les Fonts de Terrassa, código postal 08228 de Terrassa, Barcelona.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

En la nostra web, existeixen apartats específics on pots anotar les teves dades per rebre informació sobre actualitzacions de la nostra web i d’alguns programes que es distribueixen. Nosaltres t’assegurem que la informació que ens facilitis serà gestionada de manera confidencial.

Les dades s'emmagatzemaran mentre existeixi previsió del seu ús per a la fi per al qual van ser recollides..

No es fan preses de decisions automatitzades amb les teves dades.

La web pot utilitzar cookies, consulta la nostra política de cookies.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

L'ús de les teves dades s’efectua perquè ens dónes el teu consentiment per utilitzar les que ens proporciones en els formularis per un ús específic que s'indica en cadascun d'ells. Totes les teves dades només són necessàries per a usos concrets pels quals se't sol·liciten, si no ho fas, aquests serveis no són possibles.

TRANSFERÈNCIES I CESSIONS DE DADES

Existeix un compromís ferm per part nostre que les dades que proporcionis a Forn Aribau, no seran venudes ni cedides a terceres persones sense el teu previ consentiment, per a cap concepte o circumstància, excepte consentiment exprés o obligació legal.

La nostra web conté enllaços cap a altres webs de tercers. Forn Aribau no es fa responsable per les polítiques i pràctiques de privacitat d'aquestes altres webs.

DRETS DELS INTERESSATS

Tens dret a accedir a la informació que sobre la teva persona estigui emmagatzemada en les nostres bases de dades, rectificar-la en cas d’errada, suprimir-la, limitar-la oposar-te al seu tractament i retirar-ne el consentiment si aquest és el teu desig. Per fer-ho només has d’escriure un e-mail a l’adreça de correu electrònic: fornaribau@fornaribau.com don et contestarem qualsevol consulta, comentari, aclariment que ens facis al respecte.

Per a més informació sobre temes relacionats, la web de referència de la Xarxa espanyola és l’Agencia de Protección de Datos, on tens dret a reclamar.

Ampliació de la política de privacitat:

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avis legal:

Dades d’identificació

CANDELARIA CASTILLO RODRIGO E HIJOS C.B.. El seu domicili C/ Roma . 4, Les Fonts de Terrassa 08228, Barcelona ; N.I.F. E08771420  -Correu electrònic: fornaribau@fornaribau.com

En endavant es menciona a aquesta empresa sota la denominació de FORN PASTISSERIA ARIBAU.

Vigència de la informació
L’accés al portal de FORN PASTISSERIA ARIBAU i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D’igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de FORN PASTISSERIA ARIBAU i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per FORN PASTISSERIA ARIBAU. Ha d’advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l’exigència de responsabilitats penals.

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per FORN PASTISSERIA ARIBAU, sinó que s’exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

FORN PASTISSERIA ARIBAU refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, FORN PASTISSERIA ARIBAU , no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web, botigues , establiments i oficines per a la prestació dels productes i serveis de què disposa FORN PASTISSERIA ARIBAU.

En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavat RGPD) l’informem que les dades personals comunicades a Forn Aribau,  seran incorporades a una Base de Dades de titularitat privada.

FORN PASTISSERIA ARIBAU. es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió.

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris y FORN PASTISSERIA ARIBAU. es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

Forn Aribau compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
Contacte:

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de Forn Pastisseria Aribau podrà dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic:   fornaribau@fornaribau.com o al telèfon 93. 783. 53 .14.

Mesures de seguretat

FORN PASTISSERIA ARIBAU ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, FORN PASTISSERIA ARIBAU s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta al nou Reglament UE 2016-679 de Protecció de dades, aplicable.

El registre de les dades personals aportades, comportarà, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de la organització a la que s’adreci la seva consulta per a incorporar-les dins del fitxer de clients del qual és responsable la nostra organització per tal rebre informació vinculada als seus productes i serveis relacionats amb el món del pa, brioixeria, pastisseria, cafeteria i càtering, i per a la realització d’estadístiques.

Drets

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició , limitació, supressió o portabilitat, d’acord amb l’establert al nou Reglament UE 2016-679 de Protecció de dades. i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint-se a les seves oficines o una comunicació per correu electrònic al delegat de protecció de dades a : fornaribau@fornaribau.com o mitjançant qualsevol mitjà, pel que s’acrediti la identitat de l’usuari.

Forn Aribau es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, Forn Aribau no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a Forn Aribau en aquest sentit.

-DADES PERSONALS :

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades

Forn Pastisseria Aribau recaptarà les següents dades aportades per l’interessat:

CONTACTE COMERCIAL: atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà dels serveis de Forn Aribau , així com el manteniment de relacions comercials.

Dades recaptades: Nom, telèfon, e-mail i consulta.

Finalitat: Contestar a les sol·licituds d’informació que l’interessat hagi realitzat per aquest mitjà sobre els productes i serveis i establir i mantenir relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades i una vegada suprimits es conservaran per un període màxim de 6 anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: Sobre la base de la prestació del consentiment a Forn Aribau estan legitimades per tractar les dades que l’interessat aporta mitjançant el formulari de contacte, i conforme a l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

FORMULARI OCUPACIÓ o CV: enviament del Currículum a través de la web o a través de qualsevol mitjà a Forn Aribau

Dades recaptades: àrea professional, nom, cognoms, telèfon, e-mail, CV, carta de presentació.

Finalitat: gestió de la candidatura de l’Interessat als processos de selecció publicats o a altres llocs vacants concordes al seu perfil professional que puguin sorgir a futur dins de les activitats de Forn Aribau.

Terminis de conservació: les dades es conservaran fins que se li adjudiqui un lloc de treball o fins que ens sol·liciti la supressió d’aquests. Es conservaran per tant durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada es podran conservar per un període de sis anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació: prestació del consentiment de l’Interessat.

Destinataris: les dades facilitades i derivats del procés de selecció podran ser cedits a:

Terceres empreses identificades per l’interessat per a la sol·licitud de referències que poguessin ser necessàries per a la selecció del candidat.

SERVEIS: Dades facilitades per a la prestació dels serveis del Forn Aribau. Els serveis s’identificaran al moment de la recollida de la dada i registre d’aquest.

Dades recaptades: Nom i Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, i altres dades necessàries segons el registre sol·licitat, i que serà exclusivament necessaris per al registre en els serveis de Forn Aribau. En els supòsits en què per a la prestació del servei hagi de comunicar-nos dades de salut, alèrgies, intoleràncies, etc… li sol·licitarem el seu consentiment per al seu tractament per a les finalitats indicades.

Finalitat: el registre dels interessats per a la prestació de serveis a Forn Aribau, i establir i mantenir relacions comercials.

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària per a la prestació del servei i l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament o fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió dels mateixos, i una vegada suprimits els mateixos es podran conservar per un període de sis anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Destinataris: les dades facilitades i derivats del procés de registre en els diferents serveis del Forn Aribau podran ser cedits a:

Terceres empreses i entitats que necessàriament deuen intervenir en la prestació del servei, com per exemple serveis de transport.

ALTA I SEGUIMENT DE COMPTES CORPORATIUS DE XARXES SOCIALS: les dades personals que faciliti o habiliti a les xarxes socials en convertir-se en seguidor/a d’aquestes. Els comptes corporatius de les xarxes socials de Forn Aribau són els següents:

YOUTUBE https://www.youtube.com/fornaribau/

TWITTER: https://twitter.com/fornaribau/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fornaribau/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fornaribau

Dades recaptades: Nom i Cognoms, NIF, adreça de contacte, domicili, correu electrònic, telèfon de contacte, i altres dades facilitades per la corresponent xarxa social.

Finalitat: seguiment xarxa social, i manteniment i desenvolupament de relacions comercials.

Legitimació: prestació del consentiment de l’Interessat al Forn Aribau, i conforme a l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada la mateixa es podran conservar per un període de sis anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

CLIENTS/PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitats per Clients/Proveïdors per a la prestació de serveis i gestió de la relació jurídica o contractual.

Dades recaptades: Nom i Cognoms, NIF, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon de contacte.

Finalitat: la gestió de la relació contractual del servei

Legitimació: la relació jurídica o contractual existent necessària parell la prestació del servei.

Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada la mateixa es podran conservar per un període de sis anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

CONTROL D’ACCÉS I SEGURETAT: Dades recaptades per càmeres de Videovigilància o facilitats per al control d’accés als edificis:

Dades recaptades: Nom i Cognoms, NIF, i imatges.

Finalitat: controlar l’accés i la gestió de la seguretat interna de les instal·lacions del Forn Aribau.

Legitimació: interès legítim a garantir la seguretat en les instal·lacions per part del seu titular, la qual cosa justifica el registre de dades en el control d’accés, i que les imatges siguin captades necessàriament en accedir a aquestes instal·lacions.

Terminis de conservació: Les dades seran conservades durant un període màxim d’un mes, tret que fos necessari conservar-les durant més temps per la conveniència d’esclarir alguna infracció o fet il·lícit detectat.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Candelaria Castillo Rodrigo S.L., en endavant, forn pastisseria Aribau.

Finalitat:

– Prestació del servei contractat

– Respondre a preguntes plantejades a través dels contactes de e-mail i telèfon que deriven de la pàgina web o dels formularis per al tractament d’encàrrecs.

-Tractament amb finalitats comercials, enviament d’ofertes, informació i propostes comercials.

Legitimació:

Consentiment de l’interessat, a excepció de determinats suposats en els quals existeixi interès legítim

Destinataris: Les seves dades seran tractades exclusivament per Forn Pastisseria Aribau , a excepció d’aquells casos en els quals la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per poder emplenar la finalitat directament relacionada amb el servei contractat.

Conservació de les dades: Fins a la finalització del servei o existeixi obligació legal

Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Presentar una reclamació davant Autoritat de Control (www.agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de tractament de les teves dades?

Identitat:

Candelara Castillo Rodrigo e hijos C.B., en endavant, Forn Aribau. CIF: E08771420

Direcció postal: C/Roma , 4 , 08228, Terrassa, Bcn

Telèfon: 93 783 53 14

e-mail: fornaribau@fornaribau.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

· Prestació del servei contractat

· Respondre a preguntes plantejades a través dels contactes de e-mail i telèfon que deriven de la pàgina web.

· Enviament de comunicacions comercials i promocionals.

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

· Relació contractual entre Forn Aribau i l’usuari al moment de l’execució del servei contractat, basada en l’interès legítim

· El seu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc.

A quins destinataris comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran tractades exclusivament per Forn Aribau amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb el servei contractat a dalt indicat entre Forn Aribau i el cedent de les dades, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que intervingui el seu consentiment.

Quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d’obligacions legals.  Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de Seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total.

FORN PASTISSERIA ARIBAU .-Tots els drets reservats.