DIADES

Les tradicions són importants en la nostra cultura gastronòmica , molt lligades en part als esdeveniments religiosos, als Sants i a dies marcats culturalment per la seva rellevància històrica